Aktivity Odpadla nám hodina
Odpadla nám hodina

Žiaci 1.C, 2.A, 2.B triedy sa 25.10. zúčastnili programu, ktorý zábavnou, atraktívnou, polyžánrovou formou vzbudil u detí záujem o témy odpad, triedenie, recyklácia, spaľovňa, zberný dvor, práca smetiara, či dôležitosť spoločenskej zodpovednosti jednotlivca.

Tento program vytvorila trojica osvedčených a skúsených autorov z oblasti tvorby pre deti, spisovateľ Daniel Hevier, skladateľ Rastislav Dubovský a výtvarník Ľubo Guman, ktorý hravou a flexibilnou formou vzbudil u žiakov záujem o danú tému. Žiakom sa veľmi páčili piesne týkajúce sa odpadu. Žiaci sa tešili z predstavenia.

Mgr. Monika Kořínková

Posledná úprava Utorok, 27 Február 2018 10:02