Aktivity Hodina prvouky v 2.C
Hodina prvouky v 2.C

"Tak toto bola lepšia prvouka, ako keď musíme písať do zošita..." tešili sa druháci z 2.C.
Téma dopravných prostriedkov v nich rezonovala celú hodinu a v rámci lepenia plagátu sme si ich hravo zopakovali.

prvouka-2C