Aktivity Púť Šaštín
Púť Šaštín

V pondelok 25. septembra 2017 putovali žiaci 5.ročníka spolu s pedagógmi, pánom riaditeľom a pátrom Tomášom do Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne.

Zúčastnili sa už tradičnej púte katolíckych škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavskej arcidiecézy , aby si spoločne vyprosovali požehnanie pre seba i svoje školy. Národnú svätyňu zaplnilo asi 600 žiakov - od materských škôl až po stredoškolákov.

Slávnostnú svätú omšu v Bazilike celebroval otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský spolu s duchovnými správcami jednotlivých škôl. Prosby počas omše prečítal náš žiak Jakub Slanina z 5.A triedy. Spevom a hudbou bohoslužbu sprevádzali žiaci Cirkevného konzervatória v Bratislave a miništrovali naši žiaci spolu so študenti Gymnázia Jána Bosca, ktoré celú túto púť organizačne zabezpečilo.

Púť bola pre nás duchovným obohatením ale aj miestom pre spoločnú modlitbu a vzájomné stretnutie.

 

Posledná úprava Štvrtok, 05 Október 2017 08:59