WWW.SVFRANTISEK.SK

Sv. Otec František: 

Piatok, 17.8.2018

‚Ak nevidíte znamenia a divy, neveríte,‛ napomína Ježiš kráľovského úradníka, ktorý prosí o uzdravenie syna. Zdá sa, že Ježiš stráca trpezlivosť, lebo to vyzerá, že u nich zaváži jedine zázrak. Kde je vaša VIERA? Vidieť zázrak, znamenie a povedať: „Ty máš moc, ty si Boh“, je SKUTOK viery, no veľmi maličký. Tam sa viera začína, no musí NAPREDOVAŤ.

Posledná úprava Piatok, 17 August 2018 05:49
Pokračovanie
 
Pomôcky pre 1. ročník ZŠ
Posledná úprava Utorok, 14 August 2018 08:03
Pokračovanie
 
Otvorenie šk. roka 2018/2019

Milí žiaci a milí rodičia!

Prázdniny sa pomaly končia a my sa na vás už veľmi tešíme!

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční 3. 9. 2018 v pondelok a bude prebiehať nasledovne:

 

Elokované pracovisko Veternicova 20

So žiakmi 1., 2. a 3. ročníka ZŠ sa stretneme v Kostole narodenia Panny Márie na Dlhých dieloch, kde o 8.30 hod. otvoríme školský rok slávnostnou svätou omšou. Po nej si triedne učiteľky 2. a 3. ročníka spolu s vychovávateľkami ŠKD prevezmú žiakov a presunú sa do budovy školy na Veternicovej 20. Nasledovať bude triednicka hodina a potom bude fungovať školský klub detí.

1. ročník: Po sv. omši sa rodičia spolu s prváčikmi presunú do budovy školy. Prváci sa rozdelia do tried a rodičia sa zhromaždia v jedálni školy, kde dostanú základné informácie o organizácii vyučovania a fungovaní školského klubu.

 

Karloveská 32

Žiaci 4. ročníka ZŠ sa zúčastnia na slávnostnom otvorení školského roka o 8.00 hod. v kostole sv. Františka z Assisi. Triedne učiteľky a vychovávateľky si žiakov prevezmú po sv. omši a presunú sa do budovy školy. Nasledovať bude triednicka hodina a potom bude fungovať školský klub detí.

Žiaci 2. stupňa a gymnázia idú na sv. omšu v Kostole sv. Františka samostatne, po sv. omši sa stretnú s triednymi učiteľmi a nasledovať bude triednicka hodina.

 

Rodičia, ktorí nemajú iné povinnosti, sú na sv. omše srdečne pozvaní.

Tešíme sa na vás a vaše zážitky z prázdnin!

Posledná úprava Utorok, 14 August 2018 08:04
 

fff-2018

Fair For the Future Day FOTOGALÉRIA

 

facebook Nájdete nás aj na Facebook-u.

Posledná úprava Pondelok, 02 Júl 2018 21:59
Pokračovanie
 
Informácie o platbách na škol. rok 2017/2018
Posledná úprava Piatok, 02 Marec 2018 07:57
Pokračovanie
 
Tretí školský bazár dobrej vôle

Radi by sme sa poďakovali všetkým ochotným darcom vecí aj kupujúcim, vďaka ktorým sa na Treťom školskom bazári dobrej vôle 15. a 18. 6. podarilo vyzbierať 947,89 eur.

Posledná úprava Streda, 27 Jún 2018 23:03
Pokračovanie
 
Slávik Slovenska 2018

Dňa 9.mája 2018 sa tri naše dievčatá zúčastnili okresného kola Slávika Slovenska, kde zaspievali vopred pripravené piesne.

Posledná úprava Štvrtok, 28 Jún 2018 09:48
Pokračovanie
 
Exkurzia Krakow 2018

Prečítajte a pozrite si zážitky našich deviatakov z exkurzie v Krakowe:

Ninka Cesnaková, 9.B

Alžbetka Bačová, 9.B

 
Papiernička PETRUS + Bradlo

Dňa 11.4.2018 boli žiaci 4. ročníkov na exkurzii v manufaktúre, v papierničke PETRUS v Prietrži.

Pokračovanie
 
Tvorivé dielne - ÚĽUV

Dňa 23.3.2018 sa žiaci 4.B triedy zúčastnili tvorivých dielní v ÚĽUV-e, kde okrem spoznania tradičných ľudových remesiel a ich histórie si mali možnosť zhotoviť výrobok na pamiatku.

Pokračovanie
 
Dejepisná exkuria do Carnunta

V utorok 22.5.2018 sme sa so žiakmi 6. ročníka boli pozrieť na pozostatky rímskej kultúry v blízkosti nášho mesta.

Pokračovanie
 
Vedomostné ostrovy

V súťaži, ktorá sa uskutočnila v rámci projektu Vedomostné ostrovy, kde bolo úlohou žiakov riešiť vedomostný kvíz v rámci tém technika, nemecký jazyk, fyzika, ekológia sa naša žiačka zo siedmeho ročníka Daniela Novotná umiestnila na peknom 2.mieste v kvíze Technika. Srdečne jej gratulujeme.

Posledná úprava Nedeľa, 17 Jún 2018 01:19
Pokračovanie
 
Koncoročný výlet na Červený kameň druháci z V20

5.6. bol horúci letný deň.
Neviali pasáty, ale klíma v autobuse bola fajn...

Pokračovanie
 
Malí farmári :)

Sme druháci z Veternicovej.

Posledná úprava Sobota, 14 Júl 2018 07:28
Pokračovanie
 
Literárny Kežmarok 2018

Vyzerá to tak, že v 5.B vyrastá veľký literárny talent menom Slávka Žbodáková, ktorá hneď na prvý pokus vyhrala v celoslovenskej autorskej literárnej súťaži Literárny Kežmarok druhé miesto za nádhernú prózu.

Pokračovanie
 
Mercedes v škole

V piatok 22. júna do 5.B a 5.C triedy zavítali vysokí manažéri zo spoločnosti Motor-car, aby deťom porozprávali veľmi zaujímavé veci z histórie prvej automobilky sveta a aj to, že snaha a cieľavedomosť sú pri štúdiu aj v živote veľmi dôležité.

Pokračovanie
 
Family park - výlet 5.B

Výlet do family parku.
V stredu 13.júna naša trieda 5.B navštívila Family park v Rakúsku, úžasný park plný atrakcií a kolotočov od výmyslu sveta. Išli sme tam hneď ráno zo školy.

Pokračovanie
 
Operná rozprávka

Trieda 4.B sa zúčastnila predstavenia opernej rozprávky s názvom "O Jankovi a Marienke alebo o Perníkovej chalúpke."

Pokračovanie
 
Pracovné vyučovanie - kultúrne regióny

V nadväznosti na hodiny Vlastivedy, ktoré sa niesli v duchu kultúry nášho národa, regiónov a zvykov našich predkov sme na pracovnom vyučovaní tvorili vlastný ľudový odev.

Pokračovanie
 
MATURITA 2018 - VÝSLEDKY MATURITNÝCH SKÚŠOK

Naši maturanti absolvovali maturitnú skúšku s výbornými výsledkami. Prajeme im úspešné zvládnutie vysokoškolského štúdia.

Posledná úprava Pondelok, 18 Jún 2018 13:07
Pokračovanie
 
NAŠI ROBOTICI OPÄŤ ÚSPEŠNÍ

Aj rok 2018 bol pre tím „ robotikov“ mimoriadne úspešný.

Pokračovanie
 
Prvá pomoc - Biológia 7.A

Na hodinách biológie si žiaci 7.A prakticky vyskúšali ako podať prvú pomoc.

Pokračovanie
 
MDD - druháci v botanickej záhrade

Potrebujete oázu pokoja, zátišia a pohody?

Je tu neďaleko, za rohom...

Posledná úprava Sobota, 14 Júl 2018 07:19
Pokračovanie
 
Dobré jablká na V20

10. mája k nám na Veternicu prišli dobrí ľudia z farmy " Dobré jablká " s naozaj dobrými jablkami.

Posledná úprava Sobota, 26 Máj 2018 20:55
Pokračovanie
 
«ZačiatokDozadu1234DopreduKoniec»

Strana 1 z 4