• Svätý Otec František

    18.10.2018

    Pán nám chce dať UZDRAVENIE. Je to znak VYKÚPENIA, znamenie toho, že Ježiš prišiel uzdraviť naše korene. Nie je to znecitlivenie, je to ÚPLNÉ uzdravenie, milosťou uzdravuje do hĺbky.


Najbližšie udalosti

15.10. (pondelok)

Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. roč. - telocvičňa V20:

2. vyuč. h. 1.C
3.vyuč. h. 1.A
4. vyuč. h. 1.B

16.10. (utorok)

Sv. omša – V20

Práca psychológa s triedou - adaptácia 5. roč. – knižnica:
1. - 2. vyuč. h - 5.B
4. - 5. vyuč. h - 5.A

14.00 - 15.30 - Návšteva výstavy v Kunsthalle – 9. B

17.10. (streda)

Sv. omša - k32
2.-3. vyuč. h. - Práca psychológa s triedou: adaptácia 5. roč. - 5. C - knižnica
2.-3. vyuč. h. - Olympiáda v slovenskom jazyku: písomná časť – ž. 2. st. ZŠ  – učebne BF1, III. G
8:30 - 14:00 - Vyhodnotenie testov k voľbe povolania – ž. 9. B – Klubovňa Lumen

18.10. (štvrtok)

8:00 - 13:00 - Turnaj v minivybíjanej: obvodné kolo – žiaci 4. roč. ZŠ – telocvičňa K32
2. vyuč. h. - Zapojenie sa do Projektu „Milión detí sa modlí ruženec“ 

19.10. (piatok)

8:00 - 13:00 - MATBOJ: matematická súťaž družstiev – ž. 8.-9. roč.
2. - 3. vyuč. h.: Olympiáda v slovenskom jazyku: ústna časť – ž. 2. st. ZŠ  – Knižnica K32
8:30 - 14:00 - Vyhodnotenie testov k voľbe povolania – ž. 9. A – Klubovňa Lumen

Najbližšie termíny: 

29.10.: Riaditeľské voľno
30.10.: mimoriadny štátny sviatok pri príležitosti 100. výročia Deklarácie slovenského národa
31.10. - 2.11.: jesenné prázdniny, nástup do školy 5.11. 

 

Dňa 10.9.2018 bol vygenerovaný pre každé dieťa nový variabilný symbol k platbám. Nájdete ho na edupage, modul Komunikácia / Platby. Prosím, používajte pri budúcich platbách poplatkov za Vaše dieťa tieto nové variabilné symboly. Umožnia nám identifikovať Vašu platbu.

© 2018 SPŠ sv. Františka z Assisi. Všetky práva vyhradené..

Vytvorené zo Lukáš Behro