WWW.SVFRANTISEK.SK

Sv. Otec František: 

Utorok, 28.3.2017

Existuje mnoho rozličných spôsobov modlitby za našich blížnych! Všetky sú platné a milé Bohu, ak vychádzajú zo srdca. Osobitne myslím na mamy a otcov, ktorí ráno a večer žehnajú svoje deti. V niektorých rodinách ešte stále existuje tento zvyk. POŽEHNAŤ dieťa je MODLITBOU.

Posledná úprava Utorok, 28 Marec 2017 09:43
Pokračovanie
 

Najbližšie udalosti:  

dod sps final

27.3.2017 (pondelok) Exkurzia: Železná studnička – 4. B, 8:00 - 13:00

Dejepisná olympiáda: krajské kolo – žiaci 2. st.,

8:00 - 13:00

 

28.3.2017 (utorok) Sv. omša – V20, 1. vyuč. h.

Vedecká cukráreň – I. G + SEC IV. G, 8.00 – 12.00

„Slávik Slovenska“: školské kolo – knižnica, 2.-4. vyuč. h.

 

29.3.2017 (streda) Sv. omša K32, 1. vyuč. h.

zapis-sps-finalPríprava na T9: špeciálny rozvrh – 9. roč., 2.-6. vyuč. h.

 

30.3.2017 (štvrtok) Príprava na T9: špec. rozvrh – 9. roč., 1.-6. vyuč. h.

Biologická olympiáda: krajské kolo – žiačka 8. A,

8.00 – 15.00

  

31.3.2017 (piatok) Príprava na T9: špec. rozvrh – 9. roč., 1.-6. vyuč. h.

 

5.4.2017 (streda) Testovanie deviatakov T9

6.4.2017 (štvrtok) Deň otvorených dverí 1. stupňa

Karloveská 32 a elokované pracovisko Veternicova 20

21.-22.4.2017 Zápis detí do 1. ročníka ZŠ

 

facebook Nájdete nás aj na Facebook-u.

Posledná úprava Pondelok, 27 Marec 2017 10:01
Pokračovanie
 
Ekokrúžok

Malí prváci sa rozhodli spoločnými silami vyčistiť les, ktorý sa nachádza v blízkosti školy.
S veľkým nadšením zbierali odpadky a našli naozaj kuriózne kúsky. Nakoniec sme si povedali ako treba odpad vytriediť a aj to, ako by odpadky mohli ublížiť lesným zvieratkám.

 
Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo, IV. kategória

V stredu 8.marca sme spolu s Ľudkou vstali oveľa skôr ako obyčajne a namiesto do triedy sme sa ponáhľali na autobusovú stanicu. Hviezdoslavov Kubín nás volal do Modry. Cesta nám ubehla celkom rýchlo a spolu s ďalšími súťažiacimi sme sa ocitli v kaštieli. V neveľkej miestnosti, ktorá pripomínala pivničku, sme na naše prekvapenie zbadali mnoho známych tvárí – medzi inými aj tie z recitačnej súťaže ... a Slovo bolo u Boha.

Posledná úprava Utorok, 28 Marec 2017 09:49
Pokračovanie
 
English Conversation Course 2017

English week 2017

Už tradične aj tento rok žiaci a študenti našej školy mali možnosť celých 1350 minút zdokonaľovať svoje konverzačné schopnosti v angličtine. Celkovo 5 lektorov z Veľkej Británie a USA celý týždeň namiesto matematiky, slovenčiny a ostatných predmetov zamestnávali účastníkov pomocou hier, hraní rolí a iných aktivít na rôzne témy.

Posledná úprava Sobota, 18 Marec 2017 17:55
Pokračovanie
 
... a Slovo bolo u Boha 2016 - krajské kolo

Prinášame Vám správy z našej cesty do Malaciek, kam sme spolu s ôsmimi žiakmi našej školy putovali odovzdať i vypočuť si slovo hovoriace o dobre, kráse, pravde, láske.

Posledná úprava Pondelok, 13 Marec 2017 23:14
Pokračovanie
 
Dejepisná olympiáda

14. februára 2017 sa naši žiaci zúčastnili na obvodovom kole dejepisnej olympiády na gymnáziu na Bilíkovej ulici. V kategórii C, teda medzi žiakmi 9. ročníka, skvelé 1. miesto získal Dávid Mičuda, ktorý zároveň  postupuje do krajského kola, 3. miesto v tej istej kategórii patrí Dominikovi  Muchovi. Za 8. ročník, teda v kategórii D, nás  reprezentovali  Daniel Dubáň (získal 5. miesto) a Pavol Vanek (získal 6. miesto). Veľkú radosť máme z umiestnenia Miriam Muchovej, ktorá v kategórii E (medzi žiakmi 7. ročníka) získala 2. miesto a bude nás reprezentovať na krajskom kole súťaže. Medzi šiestakmi (kategória F)  vynikajúce 2. miesto patrí Dávidovi Drobnému a 5. miesto Filipovi Solárovi. V tejto kategórii sa obvodovým kolom súťaž končí. 

Blahoželáme a už teraz sa tešíme na ďalšie skvelé výsledky. 

Alžbeta Straková

Dejepisná olympiáda

14. februára 2017 sa naši žiaci zúčastnili na obvodovom kole dejepisnej olympiády na gymnáziu na Bilíkovej ulici. V kategórii C, teda medzi žiakmi 9. ročníka, skvelé 1. miesto získal Dávid Mičuda, ktorý zároveň  postupuje do krajského kola, 3. miesto v tej istej kategórii patrí Dominikovi  Muchovi. Za 8. ročník, teda v kategórii D, nás  reprezentovali  Daniel Dubáň (získal 5. miesto) a Pavol Vanek (získal 6. miesto). Veľkú radosť máme z umiestnenia Miriam Muchovej, ktorá v kategórii E (medzi žiakmi 7. ročníka) získala 2. miesto a bude nás reprezentovať na krajskom kole súťaže. Medzi šiestakmi (kategória F)  vynikajúce 2. miesto patrí Dávidovi Drobnému a 5. miesto Filipovi Solárovi. V tejto kategórii sa obvodovým kolom súťaž končí.

Blahoželáme a už teraz sa tešíme na ďalšie skvelé výsledky.

Alžbeta Straková

 
Giganty doby ľadovej

Dňa 27.2.2017 sme s krúžkom Ochrancov prírody navštívili Prírodovedné múzeum, kde sa konala výstava "Giganty doby ľadovej". Žiakov výstava zaujala a najviac sa im páčila expozícia lovenia mamutov.

Posledná úprava Pondelok, 06 Marec 2017 23:44
 
Lyžiarsky 2017 Skalka pri Kremnici

Máme sa super. Pozdravujeme doma.

 
Karneval na V20

V stredu 8.2.2017, sa v rámci poobedňajších hodín konal karneval, pre prváčikov a ich súrodencov. Deti sa zabavili spoločným tancom i rôznymi hrami. Pre hladných, či smädných bolo pred telocvičňou prichystané občerstvenie, ktoré priniesli rodičia. Nálada bola výborná a deti spokojné.

Posledná úprava Streda, 15 Február 2017 23:43
Pokračovanie
 
Františkove trhy 2016

Dňa 4.12 sa v pastoračnej miestnosti kostola sv. Františka konali už Tretie Františkove trhy. Je to milá dobrovoľnícka akcia nás rodičov, kedy venujeme svoje zručné ruky, čas, materiál a pretavené ochotným srdcom po nociach všeličo vyrábame, háčkujeme, pečieme, šijeme, drôtikujeme, maľujeme, vyrezávame..... všetky naše výrobky potom venujeme na predaj na Františkových trhoch.

Posledná úprava Piatok, 24 Február 2017 12:22
Pokračovanie
 
Školské kolo biblickej olympiády 2017

Cez vianočné prázdniny sa už tradične mnohí žiaci našej školy venovali čítaniu Svätého písma. Pripravovali sa na školské kolo biblickej olympiády, ktoré sa uskutočnilo 11. januára 2017.

Posledná úprava Piatok, 27 Január 2017 09:29
Pokračovanie
 
... a Slovo bolo u Boha... školské kolo 2016

V čarovných predvianočných dňoch plných očakávaní, zhonu, vôní vianočného cesta, talentovaní študenti našej školy ukázali čo v nich je na školskom kole recitačnej súťaže ...a Slovo bolo u Boha....

Posledná úprava Streda, 15 Február 2017 23:49
Pokračovanie
 
Krížová cesta ôsmakov

V pôstnom období, ako sa už stalo tradíciou, sme sa spoločne so žiakmi 8.A a 8.B vybrali na krížovú cestu do Marianky. Modlitbou, spevom a rozjímaniami  žiaci sprevádzali putovanie  medzi 14 zastaveniami,  krížovú cestu viedol páter Martin Kollár, ktorý zároveň pre nás celebroval aj svätú omšu v Bazilike. Napriek chladnému počasiu sme prežili pekný duchovný zážitok.

 
Farebný fašiang v ŠKD

16.2.2017 boli deti druhého ročníka oblečené inak ako obvykle chodia oblečené do školy. V predchádzajúci deň si vylosovali farbu škrabošky a podľa nej sa obliekli. Fantázia pri farebných kombináciách v oblečení bola povolená. Nazvali sme tento deň –FAREBNÝ FAŠIANG.

Posledná úprava Utorok, 14 Marec 2017 21:18
Pokračovanie
 
Deň otvorených dverí 8.3.2017

Deň otvorených dverí je príjemnou príležitosťou ako neformálnym spôsobom spoznať miesto, priestor alebo inštitúciu, o ktorú máme záujem.

Posledná úprava Utorok, 14 Marec 2017 21:15
Pokračovanie
 
Informácie o prihláškach na strednú školu a prijímacích skúškach
Informácie o stredných školách, odboroch a kritériách na prijatie

www.stredneskoly.sk

www.svs.edu.sk/prehlady.aspx (prehľady škôl podľa odborov, typov škôl, kritérií)

Posledná úprava Štvrtok, 02 Marec 2017 02:59
Pokračovanie
 
Biologická olympiáda - obvodné kolo

Dňa 16.2.2017 sa v budove CVČ Klokan na Pekníkovej ulici konalo obvodné kolo Biologickej olympiády v kategórii C (8.a 9. ročník ZŠ). Svoje sily si s najlepšími žiakmi išli preveriť Kristínka Pistovičová z 8.A a Martin Gieci z 8.B. Obom sa darilo veľmi dobre a získali pre našu školu dve významné ocenenia - Kristínka 1. miesto a Martin 3.miesto. Obom medailistom srdečne blahoželáme a Kristínke budeme držať palce v krajskom kole BiO.

Katarína Babinská


Vnorený obrázok 1

 
Poďme tvoriť fantasy literatúru spolu s Danielom Hevierom!

Milí rodičia a priatelia školy!

Práve u nás na druhom stupni prebieha prihlasovanie sa do projektu tvorivého písania fantasy literatúry v spolupráci so spisovateľom Danielom Hevierom.

Pozývame Vás, aby ste povzbudili svoje deti k obohacujúcemu tráveniu voľného času.

Viac informácií môžu žiaci získať u svojej pani učiteľky slovenčiny.

Posledná úprava Streda, 15 Február 2017 23:01
 
Mládežnícky ples 28.1.2017

V sobotu 28.1.2017 sa konal Mládežnícky ples určený mladým z farnosti sv. Michala. V hojnom počte sa ho zúčastnili aj žiaci a študenti našej školy. Pre mnohých to bol ich prvý ples. No podľa názorov, zážitkov, postrehov i fotiek, určite nie posledný.

Fotogaléria 1 :)

Fotogaléria 2 :)

Posledná úprava Štvrtok, 02 Marec 2017 03:08
 
Vianočný bazár ŠKD 2016

Vianočný bazár v tomto školskom roku sa uskutočnil dňa 1.12. 2016. Po mesačnej tvorivej príprave sme prichystali predajné miesto a nainštalovali výrobky, ktoré vyrobili naše deti spolu so svojimi vychovávateľkami. Na príprave sa zúčastnili všetky oddelenia nášho školského klubu. Aj deti z Veternicovej poslali svoje práce. Atmosféra bola ako vždy výborná, deti sa veľmi tešili a rodičia mohli vidieť a obdivovať usilovnosť a tvorivosť svojich detí.

Ďakujeme všetkým, ktorí prišli aj tento rok a podporili nás.

 
Bararas

V piatok 16.12.2016 sa žiaci tried druhého stupňa našej školy zúčastnili koncertu v UPC v Mlynskej doline. Predstavil sa nám projekt BARARAS. Stretli sme sa so zaujímavými ľuďmi – rómom Lukášom a slovákom Tadeášom, ktorí nám rozpovedali svoje príbehy, ako sa zoznámili v skautskej skupine a začali búrať múr predsudkov voči sebe. Lukáš navštevoval Tadeáša v Čičave a Tadeáš Lukáša v rómskej osade v Jastrabí nad Topľou. Tadeáš sa naučil plynule po rómsky.

Posledná úprava Pondelok, 23 Január 2017 10:43
Pokračovanie
 
Burza hračiek.
Burza hračiek, ktorá bola na našich školách - Karloveská 32 a Veternicová 20 mala veľký úspech. Deti si kúpili hračky, ktoré na burzu priniesli starší žiaci. Kúpou týchto hračiek prispeli na drevo na zimu pre rodinu Varadyovú, ktorá má 9 detí, bývajú v dedinke Bátka okr. Rimavská Sobota. Vďaka burze sa nám podarilo pre ňu vyzbierať 230,24 €
Posledná úprava Štvrtok, 22 December 2016 19:56
Pokračovanie
 
«ZačiatokDozadu12345678DopreduKoniec»

Strana 1 z 8