WWW.SVFRANTISEK.SK

Sv. Otec František: 

Štvrtok, 24.5.2018

Dobré skutky máme konať s radosťou, pretože slúžia k PRÍPRAVE na Ježišov príchod. Keď čakáme návštevu drahej osoby, všetko starostlivo a radostne pripravujeme. Rovnako sa máme prichystať na Pánov príchod: OČAKÁVAŤ starostlivo každý deň, aby nás naplnil svojou MILOSŤOU, keď príde.

Posledná úprava Štvrtok, 24 Máj 2018 07:41
Pokračovanie
 
Rozhodnutia o prijatí do 1. ročníka ZŠ

Vážení rodičia, veľmi si vážime veľký záujem o zápis do 1. ročníka našej základnej školy.

Pokračovanie
 
Aktuálne informácie o Prijímacom konaní do 1.r. Gymnázia sv. Františka z Assisi

Výsledky Prijímacieho konania do 1. r. Gymnázia sv. Františka z Assisi: 

Posledná úprava Pondelok, 21 Máj 2018 13:51
Pokračovanie
 

Najbližšie udalosti:

22.5. (utorok) Sv. omša – V20, 1. vyuč. h.

Interná ústna časť maturitnej skúšky – I. G, III. G, IV. G, 

Žiaci I.-II. G majú študijné voľno –odporúča sa účasť na MS, 8.00 – 16.30

5. roč. sa učí podľa špeciálneho rozvrhu – v učebniach 5. A, 5. B, 5. C, 1.-5. vyuč. h.

Exkurzia: Carnuntum – 6. roč., 7.30 – 14.30

Návšteva filmového predstavenia: KCK Molecova – 7.-9. roč., 9.00 – 11.30

 

23.5. (streda) Sv. omša – K32, 1. vyuč. h.

Interná ústna časť maturitnej skúšky – I. G, III. G, IV. G, PC2

Žiaci I.-II. G majú študijné voľno – odporúča sa účasť na MS, 8.00 – 16.30

Účelové cvičenie – 2. st. ZŠ: 

Líščie údolie – 5.-6. roč. (žiaci 9. roč. na stanovištiach), 9.00 – 11.30

Pešia turistika Karlova Ves - Devín – 7.-8. roč. ZŠ , 9.00 – 13.30

Súťaž: orientačný beh – krajské kolo – žiaci 7.-9. roč., 8.00 – 14.00

 

24.5. (štvrtok) Odovzdávanie maturitných vysvedčení – v učebni IV. G, 11.45

 

MDD-2018-plagatik

Najbližšie termíny:

26.5.: Deň detí (Kamzík)

6.-8.6.: Exkurzia Krakov – Osvienčim

8.6.: Ples gymnazistov

11.6.: TARZ/Konzultácie

1.-15.6.: Školské výlety

21.-22.6.: Fotografovanie tried – V20

23.6.: F-Day

25.6.: Koncoročná klasifikačná porada

26.6.: Fotografovanie tried – K32

 

facebook Nájdete nás aj na Facebook-u.

Posledná úprava Sobota, 19 Máj 2018 08:26
Pokračovanie
 
Informácie o platbách na škol. rok 2017/2018
Posledná úprava Piatok, 02 Marec 2018 07:57
Pokračovanie
 
Školská konferencia V20

V projektovom týždni 23. - 27.4. sme opäť na chvíľu prekročili hranicu všedných dní... nepísali úlohy... mali sme školu hrou...ako bolo na Veternici u druhákov?

Pokračovanie
 
Londýn 2018

Pred nedávnom sa žiaci a učitelia našej školy zúčastnili na zájazde v Londýne. Nielenže sme sa všetci zdokonalili v angličtine, ale aj nadviazali nové kamarátstva a spoznali veľmi veľa nových vecí.

Posledná úprava Streda, 16 Máj 2018 22:29
Pokračovanie
 
Hviezdoslavov Kubín 2018

Aj tento rok sme s niekoľkými súťažiacimi zavítali na okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína.

Pokračovanie
 
Zelená škola

Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné a stredné školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Cieľom programu je podpora školských komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene.

Posledná úprava Utorok, 24 Apríl 2018 12:00
Pokračovanie
 
Boli sme v divadle

Keďže v stredu 21.3.2018 písali naši deviataci monitor, rozhodli sme sa, že my, šiestaci, siedmaci a ôsmaci, pôjdeme okúsiť niečo nové, čo pozdvihne nášho ducha. Vybrali sme sa teda do Mestského divadla P.O.Hviezdoslava na klasickú komédiu od J.B.P.Moliéra – Zdravý nemocný.

Posledná úprava Utorok, 24 Apríl 2018 12:12
Pokračovanie
 
Slávik Slovenska

V piatok 13.4. sa stretli v knižnici na K32, viacerí nadšenci ľudových piesní na každoročnej speváckej súťaži Slávik Slovenska :-)...

Pokračovanie
 
Učenie (pečenie) je hra

alebo ako 6.B chutili výsledky učenia :-)

Posledná úprava Nedeľa, 15 Apríl 2018 20:58
Pokračovanie
 
Krajské kolo dejepisnej olympiády

V stredu 22.marca 2018 sme sa s tromi našimi žiakmi vybrali do Petržalky, aby sme sa ako nadšenci histórie zapísali do dejín krajského kola dejepisnej olympiády.

Pokračovanie
 
Cesta do minulosti, 4.A ÚĽUV

Výborný zážitok. Presuňme sa do minulosti.

Pokračovanie
 
Dobré jablká na V20

10. mája k nám na Veternicu prišli dobrí ľudia z farmy " Dobré jablká " s naozaj dobrými jablkami.

Pokračovanie
 
Ekokrúžok v Botanickej záhrade

Aj tento rok sme sa v čase,kedy všetko krásne v prírode kvitne, vybrali s ekokrúžkom do Botanickej záhrady.

Pokračovanie
 
4. Františkove trhy 13.5.2018 - Deň matiek

Po dvoch predvianočných Františkových trhoch sa tie Štvrté niesli opäť v duchu Dňa matiek.

Pokračovanie
 
Deň zeme

Dňa 23.4.2018 sme si na našej škole pripomenuli Deň Zeme.

Pokračovanie
 
Beh Devín

Dňa 15.4. sa naša škola zúčastnila behu Devín.

Pokračovanie
 
Jarná brigáda V20

V sobotu, 14.4.2018 bol nádherný jarný deň, plný slnka, sviežeho vzduchu a pod modrou oblohou na Veternicovej sa zišli mnohí priatelia našej školy na brigáde.

Posledná úprava Pondelok, 16 Apríl 2018 10:04
Pokračovanie
 
Výchovný koncert na V20

26.3. v pondelok sa naša telocvičňa rozozvučala...súhrou dychových nástrojov...

Posledná úprava Pondelok, 16 Apríl 2018 09:59
Pokračovanie
 
INformatika s Indíciou

Naša škola, žiaci tretieho ročníka na prvom stupni, boli zapojení do spolupráce pri pilotovaní nového projektu na informatickú výchovu INformatika s Indíciou.

Posledná úprava Piatok, 13 Apríl 2018 12:01
Pokračovanie
 
Aurélium – zážitkové centrum vedy

V stredu 21.3. zatiaľ čo si naši deviataci lámali hlavy nad úlohami zo slovenského jazyka a matematiky, vybrali sa žiaci 6.A, 6.B a 6.C do Aurélia – centra vedy, kde si pozreli laserovú šou, zmerali hlasitosť svojho kriku, trénovali svoj postreh, logické myslenie a vyskúšali si veľa ďalších pokusov a vynálezov.

Pokračovanie
 
4.C ÚĽUV

Dňa 20.3. 2018 žiaci 4.C navštívili tvorivé dielne ÚĽUV-u na Obchodnej ulici v Bratislave kde mali možnosť vyskúšať si svoju tvorivosť a zručnosť v tradičných slovenských remeslách - keramike, tkaní, maľbe na skle a drôtikárstve.

Pokračovanie
 
«ZačiatokDozadu123DopreduKoniec»

Strana 1 z 3