WWW.SVFRANTISEK.SK

Sv. Otec František: 

Pondelok, 29.5.2017

Našou úlohou je adorovať Ježiša. Klaňať sa Mu. Sú dva spôsoby adorovania Ježiša: modlitba adorácie a odstránenie iných vecí, ktoré adorujeme a ktoré nás zaujímajú viac. JEDINE Boh musí byť prítomný v mojom srdci. Ostatné veci sú užitočné len vtedy, keď som schopný adorovať BOHA.

Posledná úprava Pondelok, 29 Máj 2017 09:37
Pokračovanie
 
Gymnazistom

Gratulujeme našim gymnazistom, maturantom k výborným výsledkom z Externej časti maturitnej skúšky, kde dosiahli v slovenskom jazyku 69.9 %, pričom národný priemer bol 57.6 %; v matematike sme dosiahli úspešnosť 60.5 %, pričom národný priemer bol 45.9 %; o jedno percento sme boli lepší než je národný priemer aj v anglickom jazyku. Teraz prajeme našim maturantom úspešný priebeh ústnych maturitných skúšok :-) .

Gratulujeme aj nášmu tímu robotikov, ktorí opäť získali 1. miesto v medzinárodnej súťaži v Slovinsku, čím si „zdupľovali“ už vybojovanú nomináciu na majstrovstvá sveta v robotike 2017 v Japonsku.

Blahoželáme aj novoprijatým nastupujúcim žiakom nášho gymnázia a tešíme sa na Vás.

Ján Horecký, riaditeľ školy

Pokračovanie
 
Pracovné príležitosti
Posledná úprava Pondelok, 15 Máj 2017 14:42
Pokračovanie
 

Najbližšie udalosti:  

F-time oficial

29.5.2017 (pondelok) Exkurzia: Staré mesto – 3. B, 9.00 – 11.50

 

30.5.2017 (utorok) Sv. omša – V20, 1. vyuč. h.

Zasadnutie Rady školy, 17.00

 

F-timeG

31.5.2017 (streda) Sv. omša – K32, 1. vyuč. h.

Exkurzia: Krakov - Osvienčim – 9. A, 9. B

Exkurzia: Staré mesto – 3. C, 9.00 – 11.50

Dopravné ihrisko – 4. A, 8.30 – 11.00

Dopravné ihrisko – 4. C, 10.00 – 12.30

Sach.Turnaj Sv.Frantisek 2017

 

1.6.2017 (štvrtok) Didaktické hry – V20 – 1. roč. ZŠ

Testovanie k voľbe povolania – 8. B (1. skup.), 1.-4. vyuč. h.

Exkurzia: Krakov - Osvienčim – 9. A, 9. B

Exkurzia: Devín (loďou) – 4. A, 4. C, 8.00 – 15.00

Exkurzia: Hasičská stanica – 4. B, 8.00 – 15.00

Šachový turnaj – jedáleň na K32, 16.00 – 19.30

Konzultácie a besiedka ku Dňu matiek a ku Dňu otcov – 1. B – V20, 16.30

 

2.6.2017 (piatok) Dopravné ihrisko – 2. B, 8.30 – 11.00

MDD-2017

Dopravné ihrisko – 4. B, 10.00 – 12.30

Exkurzia: Krakov - Osvienčim – 9. A, 9. B

 

 

Do pozornosti dávame:

3.6.2017 (sobota) MDD 2017

 

Najbližšie termíny:

8.6.: TARZ / Konzultácie

12.-16.6.: ŠvP – 2. roč. ZŠ

16.6.: Ples gymnazistov

facebook Nájdete nás aj na Facebook-u.

Posledná úprava Sobota, 27 Máj 2017 13:17
Pokračovanie
 
Vyhodnotenie fotosúťaže

Každá fotografia a každé Vaše obľúbené miesto má svoju krásu.
Vďaka, že ste nám ich odfotili a poslali. :)
V rámci školského hlasovania Vaši spolužiaci a učitelia vybrali nasledujúce fotografie:

1.miesto - Dúha v Sade Janka Kráľa - Marián Zvardoň, 5.A
2.miesto - Roztrasený most SNP pod dopravou - Terézia Medveczka, 8.A
3. miesto - Krásny Londýn - Michal Štanga, 5.B

Čestné uznanie:

Inverzia pod Devínskou Kobylou - Martin Mizner, 9.B
Medzi ušami koňa - Eva Ďurčeková, 8.A

Srdečne gratulujeme!

Posledná úprava Piatok, 26 Máj 2017 22:03
Pokračovanie
 
Modrý deň

Dňa 18.5.2017 sme mali v škole modrý deň, kedy sa žiaci aj učitelia obliekli do modrých farieb. Modrou farbou sme si chceli pripomenúť úctu k Panne Márii a tiež 100. výročie zjavení vo Fatime.

Pokračovanie
 
Beseda nielen o peniazoch s pánom Kolníkom

V pondelok 10.4.2017 sme boli my deviataci na besede s pánom Mariánom Koleníkom. Rozprával nám o živote, peniazoch a svojich životných skúsenostiach hodných hlbokého zamyslenia. Na úvod sa nás spýtal, čo by sme robili, keby sme mali veľa peňazí. Odpovede boli naozaj rôznorodé. Niekto chcel cestovať, iný by sa z toho zbláznil, ďalší by podporil charitu, mladé talenty či dobré nápady alebo by dokonca z toho vedel ešte aj zbohatnúť. Potom nám rozprával zážitky zo svojho života, o tom aké to je vlastniť veľké majetky a vysvetľoval, že ľudia, ktorí sú bohatí, nemajú taký krásny život, ako sa na prvý pohľad zdá. Na konci nám dal priestor pre otázky. Jeho prednáška bola pre nás akýmsi varovným prstom, aby sme nemali v dospelosti problémový život. Myslím, že to bolo zaujímavé a poučné. Zanechalo to vo mne aj v spolužiakoch hlboký dojem.

Posledná úprava Piatok, 19 Máj 2017 22:27
Pokračovanie
 
Náboženský kvíz

Dňa 26.4.2017 od 14:30 do 15:00 hod sa v rámci ŠKD uskutočnil Náboženský kvíz, ktorého sa deti mohli dobrovoľne zúčastniť. Zodpovedná vychovávateľka losovaním rozdelila všetky zúčastnené deti do tímov. Deti si touto formou mohli vzájomne zasúťažiť a preveriť svoje doterajšie vedomosti.

 

Posledná úprava Streda, 10 Máj 2017 06:50
 
Živeko

Žiaci 5.,7., a 8. ročníka sa 25.4.2017 zúčastnili žiackej vedeckej konferencie v Nitre so svojimi projektami na ktorých pracovali niekoľko týždňov. Prezentovali ich ako skutoční vedeckí pracovníci. Na začiatku mali trochu trému ale tá čoskoro opadla.Na naše veľké prekvapenie žiaci 8.ročníka so svojim projektom o Elekromobile získali 3.miesto. Týmto sa to ale neskočilo: krásne prvé miesto získali žiaci ročníka s projektom o Bioodpade. Boli sme veľmi hrdí na našich žiakov a šťastní sme sa vrátili domov.

 

 
Krížová cesta ŠKD 29.3.2017

Dňa 29.3.2017 od 14:30 do 15:30 hod - ŠKD. Chceli sme sa s deťmi pomodliť krížovú cestu spoločne. Tentokrát sme však využili moderné komunikačné prostriedky, prostredníctvom ktorých sme si s deťmi pozreli na YouTube hranú krížovú cestu. (hrali ju rovesníci Vašich detí z farnosti Prešov-Sekčov a mládežníci zo Sološnice) Po krížovej ceste sme sa pomodlili na úmysel svätého Otca Františka a potom deti vypĺňali pracovné listy, ktoré boli odrazom ich aktívneho sledovania modlitby krížovej cesty.

 

Posledná úprava Streda, 10 Máj 2017 06:53
 
Pohybové hry

V našej škole popoludní pracuje niekoľko rôznorodých záujmových útvarov, jedným z nich je aj krúžok Pohybové hry zameraný na všestranný pohybový rozvoj detí prostredníctvom atletických a gymnastických cvičení ako aj vytváranie a upevňovanie vzťahu k telesným aktivitám pohybovými a športovými hrami. Pôsobí aj na elokovanom pracovisku na Vetericovej 20 medzi prvákmi.

M. Huntata

 
Siedmaci na hrade

Žiaci siedmych ročníkov navštívili dňa 5.4.2017 Bratislavský hrad. V rámci prehliadky sa dozvedeli o histórii hradu a aj o tom, prečo má 4 veže. Počas prehliadky sme stretli aj študentky, ktoré sa učili maľovať.

 
Brigáda 18.3.2017

18. marca 2017, v ten sychravý deň, bolo na našej škole na V20 mimoriadne hrejivo smile – zišli sa tu skvelí ľudia, radostní dobrodinci a v duchu najlepších tradícií Spojenej školy svätého Františka z Assisi premenili svoju dobrú vôľu, šikovnosť a prácu na očividné skrášlenie a očistenie časti školskej budovy a areálu pre naše deti. Veternicova 20 tak pocítila dotyk skutočnej lásky, starostlivosti a priateľstva. Všetkým zúčastneným ďakujeme a tešíme sa, že našu školu budujeme na takomto základe. Ajhľa:

Titulka

Posledná úprava Utorok, 04 Apríl 2017 08:58
Pokračovanie
 
Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo, IV. kategória

V stredu 8.marca sme spolu s Ľudkou vstali oveľa skôr ako obyčajne a namiesto do triedy sme sa ponáhľali na autobusovú stanicu. Hviezdoslavov Kubín nás volal do Modry. Cesta nám ubehla celkom rýchlo a spolu s ďalšími súťažiacimi sme sa ocitli v kaštieli. V neveľkej miestnosti, ktorá pripomínala pivničku, sme na naše prekvapenie zbadali mnoho známych tvárí – medzi inými aj tie z recitačnej súťaže ... a Slovo bolo u Boha.

Posledná úprava Utorok, 28 Marec 2017 09:49
Pokračovanie
 
Biblická olympiáda

V dňoch 16. a 17. mája si skupinka našich žiakov: Hudcovský Lukáš (9.A), Miková Tamarka (9.A) a Vanek Palko (8.B), zmerala sily v celoštátnom kole Biblickej olympiády v Badíne pri Banskej Bystrici. Konkurencia bola naozaj veľká, ale naši olympionici to zvládli výborne. V konečnom hodnotení sa umiestnili na krásnom 4.mieste. Určite aj vďaka super príprave a pomoci pani katechétky Vierky Šutej, ich osobného štúdia a povzbudenia, ktoré im prišiel do Badína povedať slovenský zlatý olympionik Matej Tóth. Gratulujeme!

 

Posledná úprava Utorok, 23 Máj 2017 22:17
 
Školská konferencia Veternicova 20

Posielame kúsok obyčajnej radosti zo školskej konferencie z V20.
Deti prezentovali životné osudy 12 apoštolov, ktorí chytajú do siete lásky ďalších a ďalších...
Ako na to ?

Pokračovanie
 
Karolovo posolstvo

RTVS 1 odvysielala na Bielu sobotu, 15.4.2017 o 10:45 film inšpirovaný udalosťami zo života svätého pápeža Jána Pavla II, ktorý natočili žiaci našej školy, film Karolovo posolstvo: https://www.rtvs.sk/televizia/program/12112/123077.

Ďakujeme všetkým aktérom, ktorí sa zapojili do tvorby nášho filmu a vďaka ktorým môžeme aspoň trošku svedčiť a ďakovať matke Cirkvi a sv. otcovi Jánovi Pavlovi II. za skutočnú Slobodu.Božích detí.

Posledná úprava Pondelok, 24 Apríl 2017 13:32
Pokračovanie
 
Deň zeme 2017

Z príležitosti Dňa Zeme a ako úctu k patrónovi všetkých ekológov sv. Františkovi, sme na našej škole zorganizovali súťaž o najzelenšie oblečeného človeka v škole.
Do súťaže sa zapojili naozaj všetci, od tých najmenších až po tých najstarších.

Posledná úprava Streda, 10 Máj 2017 06:34
Pokračovanie
 
Beseda s Robertom Rothom

20.apríla 2tisíc17 nás svojou návštevou opäť poctil jeden z najvýraznejších slovenských divadelných i filmových hercov, Robert Roth.
Besedovali sme najmä o umení, súčasnej kultúre, práci herca, no prebrali sme i množstvo spoločenských či politických otázok.
A ak sa všetko podarí, o rok sa vidíme znova! Už teraz sa veľmi tešíme :)

 

 
Fantázia v kuchyni

Chutné a zdravé veľkonočné sviatky praje Fantázia v kuchyni

 

Posledná úprava Utorok, 11 Apríl 2017 22:36
 
Na veselej výstave v Bibiane

Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti, nás opäť obohatila a rozveselila svojimi pútavými výstavami. V stredu 5.4. 2017 sme v nej spolu strávili naozaj inšpirujúci čas. :)

Posledná úprava Nedeľa, 09 Apríl 2017 21:41
 
Basketbal - obvodné kolo

Naši gymnazisti sa prvý krát v histórii zúčastnili obvodného kola v basketbale žiakov stredných škôl. V zápasoch sa prejavila naša neskúsenosť a hoci po veľkej snahe, prehrali sme všetky 3 zápasy v skupine. Do budúcna však chlapci ukázali veľký potenciál a o rok sa určite presadíme výraznejšie :)

Posledná úprava Utorok, 04 Apríl 2017 09:03
 
Ekokrúžok

Malí prváci sa rozhodli spoločnými silami vyčistiť les, ktorý sa nachádza v blízkosti školy.
S veľkým nadšením zbierali odpadky a našli naozaj kuriózne kúsky. Nakoniec sme si povedali ako treba odpad vytriediť a aj to, ako by odpadky mohli ublížiť lesným zvieratkám.

 
Krížová cesta ôsmakov

V pôstnom období, ako sa už stalo tradíciou, sme sa spoločne so žiakmi 8.A a 8.B vybrali na krížovú cestu do Marianky. Modlitbou, spevom a rozjímaniami  žiaci sprevádzali putovanie  medzi 14 zastaveniami,  krížovú cestu viedol páter Martin Kollár, ktorý zároveň pre nás celebroval aj svätú omšu v Bazilike. Napriek chladnému počasiu sme prežili pekný duchovný zážitok.

 
«ZačiatokDozadu12345678DopreduKoniec»

Strana 1 z 8