WWW.SVFRANTISEK.SK

Sv. Otec František: 

Nedeľa, 22.1.2017

Boh pri súde nazve „požehnanými“ všetkých tých, ktorí DALI piť tomu, kto bol smädný, všetkých tých, ktorí PONÚKLI konkrétnu LÁSKU tomu, kto bol v núdzi: “Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25,40).

Posledná úprava Nedeľa, 22 Január 2017 07:34
Pokračovanie
 
Mladeznicky plesMladeznicky ples 2
Pozývame žiakov 8. a 9. ročníkov a študentov gymnázia na mládežnícky ples.

Najbližšie udalosti:  

24.1.2017 (utorok) Sv. omša – V20, 1. vyuč. h.

Matematická olympiáda - obvodné kolo - žiaci 5. a 9. roč., 1.-4. vyuč. h.

25.1.2017 (streda) Sv. omša - K32, 1. vyuč. h.

POLROČNÁ KLASIFIKAČNÁ PORADA, 14:30

 

26.1.2017 (štvrtok) Exkurzia: Prírodovedné múzeum vo Viedni – 4. A, 4. C, 8:00-13:15


27.1.2017 (piatok) Turnaj v minihádzanej - žiaci 5.-6. roč., 8:00-13:00

 

facebook Nájdete nás aj na Facebook-u.

Posledná úprava Piatok, 20 Január 2017 09:21
Pokračovanie
 
Bararas

V piatok 16.12.2016 sa žiaci tried druhého stupňa našej školy zúčastnili koncertu v UPC v Mlynskej doline. Predstavil sa nám projekt BARARAS. Stretli sme sa so zaujímavými ľuďmi – rómom Lukášov a slovákom Tadeášom, ktorý nám rozpovedali svoje príbehy, ako sa zoznámili v skautskej skupine a začali búrať múr predsudkov voči sebe. Lukáš navštevoval Tadeáša v Čičave a Tadeáš Lukáša v rómskej osade v Jastrabí nad Topľou. Tadeáš sa naučil plynule po rómsky.

Posledná úprava Nedeľa, 15 Január 2017 08:53
Pokračovanie
 
... a Slovo bolo u Boha... školské kolo 2016

V čarovných predvianočných dňoch plných očakávaní, zhonu, vôní vianočného cesta, talentovaní študenti našej školy ukázali čo v nich je na školskom kole recitačnej súťaže ...a Slovo bolo u Boha....

Posledná úprava Utorok, 10 Január 2017 15:57
Pokračovanie
 
Vianočná besiedka prváčikov na Veternicovej

Ako iste viete, každoročne býva na 1. stupni pekným zvykom pripravovať triedne besiedky. Nebolo tomu inak ani tohoto roku a to 15.12. na našom novom elokovanom pracovisku, na Veternicovej. Čo však bolo veľkým prekvapením? Pani učiteľky sa rozhodli pripraviť spoločný program, kde vystúpili deti všetkých prváckych tried. No a kde? V telocvični! Tá sa premenila na divadelnú scénu s oponou aj krásnou vianočnou výzdobou. Deti recitovali, spievali koledy, hrali scénky. Pripomenuli nám, čo je na Vianociach najdôležitejšie. A to dojalo nejednu mamičku, možno neostalo aj niektoré oko suché ...

Odkaz na fotky 

 
Požehnané Vianoce

EKO krúžok našich prvákov praje všetkým požehnané Vianoce a príjemné rodinné stretnutia pri vianočnom stromčeku - jeden taký si na krúžku deti vyrobili spoločne.

 

Posledná úprava Pondelok, 19 December 2016 18:11
 
Benefičný koncert

2. decembra sa v kostole sv. Františka uskutočnil v poradí už druhý benefičný koncert našej školy.  Hlavným cieľom benefície bolo podporiť výstavbu oplotenia  multifunkčného betónového ihriska. Vďaka všetkým radostným a štedrým darcom sa vyzbieralo 961 Euro. Veríme, že vystúpenie Márie Čírovej, súrodencov Lenčovcov, ochestra ZUŠ sv. Cecílie, Braňa Letka a LCH Kinds, učiteľov školy a školského zboru Ticho všetkých zúčastnených naladili na adventnú vlnu.Naši talentovaní mladí zvukári prešli skúškou ohňom. Vďaka všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na príprave, priebehu a skvelej atmosfére.

Posledná úprava Štvrtok, 15 December 2016 10:27
Pokračovanie
 
Beseda s Františkom Mikloškom

Slovensko ako samostatný štát je veľmi mladé. Pred 23 rokmi zaniklo Československo a vznikla naša slobodná demokratická vlasť. Možno si vravíme, čo to máme za demokraciu, kritizujeme systém a podobne. O tejto téme by sa dalo veľa filozofovať či debatovať. Koľko síl, odvahy, presvedčenia však do toho naši ľudia vložili, aby si vybojovali slobodu? Ako si pripomíname 17. november? Dnes berieme slobodu ako samozrejmosť, no nemali by sme zabúdať… 

Posledná úprava Streda, 07 December 2016 16:56
Pokračovanie
 
Adventné dvere

Milí priatelia,

na našej škole chceme aj tento rok prežiť čas adventu spoločne. Spoločne pripravovať priestor pre narodenie Ježiška. Ak niekto na niečo alebo na niekoho čaká, má byť trpezlivý a otvorený a nie náhodou aj adventný kalendár je tradične vo forme otváracích okienok alebo dverí, za ktorými sa skrýva prekvapenie. Vypovedá o vnútornej otvorenosti – pre druhého.

Posledná úprava Streda, 30 November 2016 13:19
Pokračovanie
 
Leaf award 2016

Dňa 12.11.2016 sa konalo slávnostné odovzdávanie Leaf award 2016 na ktorom sa zúčastnili štyria naši gymnazisti. Podujatie organizovalo občianske združenie Leaf pod záštitou prezitenta SR Andreja Kisku.

Poslaním organizácie je prispieť k rozvuju mladých ľudí s potenciálom vyrásť na osobnosti, ktoré budú v sebe spájať charakternosť, excelentnosť, podnikavé líderstvo a občiansku angažovanosť bez ohľadu na ich sociálno-ekonomické prostredie, z ktorého pochádzajú.

Leaf sa zameriava na vzdelávanie, rozvojové a podporné programy pre študentov a mladých profesionálov ako i individuálnym rozvojom a mentoringom učiteľov, ktorý absolvovali dvaja naši kolegovia.

Počas slávnostného večera sme zažili príjemnú atmosféru, spoznali nových podnetných ľudí a prešli sme sa triedami novej internátnej školy Leaf Academy, ktorej absolventi získavajú medzinárodne uznávaný titul AP(Advanced Placement).

Posledná úprava Nedeľa, 20 November 2016 11:35
Pokračovanie
 
Ekokrúžok na Veternicovej - jeseň

Aj tento rok sa stal ekokrúžok jedným z najobľúbenejších krúžkov na našej škole. Tento školský rok sa krúžok otvoril aj našej "pobočke" Veternicovej. Vzhľadom na skvelú polohu školy, hneď vedľa lesa, majú deti veľa možností spoznávať prírodu priamo na vlastné oči. Na fotkách môžete vidieť, ako sa naši prváci tešia z jesene.

Pokračovanie
 
Stretnutie dôchodcov

V pondelok 24.10.2016 sa opäť konalo stretnutie poslancov mestskej časti Karlova Ves v dome kultúry Kamel s dôchodcami, ktorí v uplynulých dňoch sa dožili svojho jubilea. Študenti nášho gymnáziá aj tentokrát robili dobrovoľníkov a svojou službou a úsmevmi prispeli k peknému prežitiu slávnostného popoludnia jubilantom.

 

Pokračovanie
 
Turnaj v minihádzanej

20. októbra 2016 sa žiaci z prvého stupňa zúčastnili turnaja v minihádzanej ZŠ.
Družstvu v zložení: Adam Nipča, Katka Katrebová, David Kubiš, Janko Nipča, Maxim Citovický, Ondrík Németh, Jakub Čaprnda, Filip Gyorodi, Matúš Gabaj sa veľmi darilo a z trinástich bratislavských škôl sa im podarilo umiestniť na krásnom štvrtom mieste.

Posledná úprava Utorok, 25 Október 2016 08:57
Pokračovanie
 
Burza hračiek.
Burza hračiek, ktorá bola na našich školách - Karloveská 32 a Veternicová 20 mala veľký úspech. Deti si kúpili hračky, ktoré na burzu priniesli starší žiaci. Kúpou týchto hračiek prispeli na drevo na zimu pre rodinu Varadyovú, ktorá má 9 detí, bývajú v dedinke Bátka okr. Rimavská Sobota. Vďaka burze sa nám podarilo pre ňu vyzbierať 230,24 €
Posledná úprava Štvrtok, 22 December 2016 19:56
Pokračovanie
 
...a Slovo bolo u Boha (2016)
Aj tento rok sme sa stretli pri krásnom slove v podaní našich prvostupniarov - malých umelcov v prednese poézie a prózy. Školské kolo súťaže "... a Slovo bolo u Boha" sa uskutočnilo na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, dňa 8. decembra 2016 v školskej knižnici. Počúvať šikovných súťažiacich bolo pre zúčastnených hlbokým zážitkom. Ďakujeme im za pútavé, veselé, zadumané či dobrodružné príbehy a básne a výhercom držíme palce do ďalších kôl súťaží "... a Slovo bolo u Boha" a "Hviezdoslavov Kubín".
Pokračovanie
 
Návšteva imobilných detí

 

Dňa 14.12.2016 sa naša trieda 3.B vybrala na výlet k imobilným deťom na Patrónku.
Po príchode sme sa nachystali na program, ktorý sme mali pre nich pripravený. Bolo to krátke pásmo básni, piesní, hry na flaute a tanca. Veríme, že sa deťom vystúpenie páčilo.

Pokračovanie
 
Stretnutie s preventistami

V utorok 13.12. sa konalo v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Bratislave IV stretnutie na tému Trestnoprávna zodpovednosť u mladistvých. Stretnutie bolo určené žiakom ôsmych ročníkov a pozornosť pri ňom bola zameraná najmä na objasnenie pojmov ako je trestný čin, trestný zákon, register trestov, priestupkový zákon...Pre žiakov bolo stretnutie veľmi obohacujúce, nakoľko prichádzajú do veku, kedy prekračujú hranicu z maloletých na mladistvých a s tým preberajú aj určitú zodpovednosť za svoje konanie.

 
Jesenný Matboj 2016

Aj túto jeseň sme sa s našimi žiakmi už tradične zúčastnili súťaže základných škôl Jesenný Matboj. Ide o matematickú súťaž určenú pre štvorčlenné tímy žiakov 5. až 8. ročníka. Žiaci počas 90 minút riešia zaujímavé a netradičné matematické príklady. Na základe správne vyriešených úloh získavajú ťahy v logicko-strategickej hre. Sme šťastní, že sme sa zo súťaže vrátili s dvoma prvými, jedným druhým a šiestym miestom.

Posledná úprava Utorok, 06 December 2016 19:12
Pokračovanie
 
Žiaci našej školy boli v Jáchymove i u prezidenta SR

V dňoch 15. - 17. novembra 2016 žiaci ZŠ a SŠ z celého Slovenska, ktorí sa zapojili do projektu "nenápadní hrdinovia" (viac na www.november89.eu) navštívili Příbram a Jáchymov - miesta, kde počas komunizmu v pracovných táboroch trpeli politickí väzni.Z bratislavských škôl sa do projektu zapojili dve školy, medzi ktorými bola aj Spojená škola sv. Františka. Z našej školy sa projektu zúčastnila Laura Ocilková so svojou spolužiačkou Katkou Fuksovou, ktorá písala o nenápadnej hrdinke Zuzane Vaskovej, rod. Bušovej, - o svojej babke. Dňa 17. novembra 2016 sa v Primaciálnom paláci konala prezentácia študentských prác o nenápadných hrdinoch a na záver boli študenti prijatí u prezidenta SR Andreja Kisku.Projekt realizuje OZ Nenápadní hrdinovia v spolupráci s Nadáciou Konrada Adenauera a Konfederáciou politických väzňov a ďalšími partnermi.

Posledná úprava Nedeľa, 27 November 2016 19:50
Pokračovanie
 
Pozorovanie vtáčich hniezd

Naši prváci sa učia hľadať hniezda vtákov. Keď už opadlo lístie nie je ťažké ich nájsť....

 

 
Duchovná obnova a imatrikulácie I. a II.G

 

Len čo sa poriadne začal september a my sme si pomaly zvykli na školské lavice, podaktorí z nás sa rozhodli vychutnať si prázdninovú atmosféru ešte raz.

Pokračovanie
 
OLO Spalovňa Vlčie hrdlo

Žiaci 6.A mali príležitosť vidieť, čo sa deje s odpadom z celej Bratislavy. Boli na exkurzii v spalovni odpadu. Po krátkej prednáške o triedení odpadu si žiaci mohli na vlastné oči pozrieť, čo sa deje s odpadom. Viacerí si uvedomili, že toho odpadu je okolo nás naozaj veľmi veľa. Hlavne keď takmer každých 10 min prichádzali nové a nové smetiarske autá plné odpadu.

Pokračovanie
 
Olympiáda zo slovenského jazyka

Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka si medzi sebou zmerali sily v školskom kole Olympiády zo slovenského jazyka, ktoré sa konalo počas 2 dní 17. – 18.10.2016. V 1. písomnom kole si lámali hlavu nad testovými úlohami a slohovou časťou. Do 2. kola sa prebojovali štyria najúspešnejší, ktorí súťažili v ústnom prejave. V obvodnom kole bude našu školu reprezentovať najúspešnejšia Katarína Magátová. Víťazom srdečne blahoželáme.

Posledná úprava Štvrtok, 03 November 2016 10:29
Pokračovanie
 
«ZačiatokDozadu1234567DopreduKoniec»

Strana 1 z 7